Films for kids.pro

FILMS FOR KIDS.Pro to pierwszy w Europie program, którego celem jest rozwój produkcji filmowej dla młodej widowni (w wieku 5-12 lat). Jako wzór postawiliśmy sobie wysoki poziom europejskiej kinematografii dla dzieci, w szczególności kinematografię norweską. Od wielu lat zaobserwować można w tej dziedzinie niezwykłe zmiany szczególnie na rynkach skandynawskich – zmiany dotyczące zarówno produkcji jak i dystrybucji. Szczególnie ciekawe jest tu kino z Norwegii, które korzysta z bogatej tradycji nie tylko filmowej, ale również literackiej i telewizyjnej.

FILMS FOR KIDS.Pro to trwające rok warsztaty skierowane do scenarzystów, pisarzy, filmowców, producentów i reżyserów, którzy chcą współtworzyć kino przeznaczone dla dzieci.

Podstawą warsztatów będą pomysły uczestników i rozwój tych pomysłów poczynając od prostego synopsisu, poprzez pierwszą aż do drugiej wersji scenariusza (obejmującej około 90 stron). Równolegle do pracy scenarzystów, producenci będą rozwijać strategię finansowania, promocji i dystrybucji filmu. Wszystkie elementy programu warsztatów będą związane z kinem dla dzieci. Warsztaty składają się z 3 sesji i konsultacji on-line. Wszystkie sesje wyjazdowe warsztatów powiązane są z festiwalami filmowymi:

Sesja I – ALE KINO w Poznaniu (Polska) – 3-10 grudnia 2014,

Sesja II – BARNE FILM FESTIVAL w Kristiansand (Norwegia) – kwiecień 2015,

Sesja III – T-MOBILE NOWE HORYZONTY we Wrocławiu (Polska) – lipiec 2015,

Sesje on-line (skype, telekonferencje, e-mail): styczeń 2015, czerwiec 2015

Głównym założeniem warsztatów scenariopisarsko-producenckich jest jak najszersze skorzystanie z wiedzy i doświadczeń europejskiej (w szczególności norweskiej) kinematografii skierowanej do młodej widowni w przedziale wieku 5-12 lat. Tutorami będą  profesjonaliści o dużym własnym dorobku filmowym jak i z doświadczeniem w „script doctoringu”. W trakcie warsztatów wykłady oraz „case studies” poprowadzi również wielu gości (pisarzy, reżyserów, producentów, ekspertów marketingu filmowego, profesjonalistów z branży telewizyjnej, dystrybucyjnej i agentów sprzedaży). Głównymi tutorami FILMS FOR KIDS.Pro są:Kirsten Bonnén Rask, Philip LaZebnik, Ulf Breistrand i Ronald Kruschak.

Warsztaty przeznaczone są dla 12 zespołów z Polski i Norwegii, składających się ze scenarzysty i producenta pracujących nad wspólnie zgłoszonym pomysłem na scenariusz (w postaci synopsisu) nie dłuższym niż 4 strony. Warsztaty odbywają się w języku angielskim. Udział w warsztatach jest bezpłatny (organizatorzy pokrywają koszty prowadzenia zajęć, noclegów, wyżywienia, transportu i udziału w projekcjach festiwalowych).

Współpraca

       AleKino!_logotype_PL__ver_2

Partner

projekt jest finansowany z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.